The Grace – Rijswijkseweg te Den Haag

In 2018 werd RED+, dankzij onze compagnon Toon Krechting, betrokken bij de ontwikkeling van het plan The Grace aan de Rijswijkseweg te Den Haag (wijk: Laakkwartier). Onze expertise in hoogbouw was hier zeker zinvol. Doordat RED+ al in een vroeg stadium de technische planontwikkeling verzorgde voor