The Grace – Rijswijkseweg te Den Haag

In 2018 werd RED+, dankzij onze compagnon Toon Krechting, betrokken bij de ontwikkeling van het plan The Grace aan de Rijswijkseweg te Den Haag (wijk: Laakkwartier).

Onze expertise in hoogbouw was hier zeker zinvol. Doordat RED+ al in een vroeg stadium de technische planontwikkeling verzorgde voor dit project, werden wij goed in de gelegenheid gesteld om nog ons steentje bij te dragen en is het uiteindelijk een mooi haalbaar project geworden, zowel technisch als financieel.

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek zijn keuzes gemaakt in de hoogte van de torens, gebouwindeling en de constructieve opbouw. Ons advies was om de hoogte van de torens naar beneden bij te stellen naar 150 respectievelijk 180 meter. Dit advies wordt nu inderdaad doorgevoerd in het huidige plan. Mede door deze aanpassing werd het project financieel haalbaar.

De toren van 180 meter hoogte zal na de uitvoering tevens de hoogste toren van Den Haag zijn.

Het ontwerp voor dit project werd destijds ontwikkeld in samenwerking met Mecanoo (Francine Houben), Van Deursen Vastgoed en Movement Investments

Opdrachtgever: SW Laakveld bestaande uit Van Deursen Vastgoed en Movement Investments.