banner expertise

Wat we doen

Hoogbouw

RED+ is gespecialiseerd in hoogbouw, met een focus op woningen.

Door de trek naar de Randstad is de druk op de woningmarkt enorm toegenomen. De komende 20 jaar zal de vraag blijven stijgen. Grond is beperkt beschikbaar. Op locaties die zich daarvoor lenen ligt hoogbouw het meest voor de hand om aan de enorme woonvraag te voldoen.

Lees meer

Wonen op hoogte is bijzonder aantrekkelijk vanwege het fraaie uitzicht. Daarnaast roemen mensen de rust en de vrijheid die je daarboven hebt. Een appartement in een woontoren staat bijna los van het straatniveau. In een woontoren creëer je je eigen realiteit. Toch is de stad dichtbij, met al haar theaters en terrasjes.

In de markt is een verschuiving gaande van grondgebonden wonen naar wonen ‘op niveau’. Senioren die in de jaren ’60 en ’70 de stad verlieten, keren nu weer terug. Ook expats geven de voorkeur aan een mooi appartement. Zijn gewend om in wereldsteden te wonen. Het Nederlandse ideaal van huisje-boompje-beestje kennen zij niet. Beide groepen bestaan uit mensen die zich wat kunnen permitteren.

expertise hoogbouw
oppervlakte optimaliseren

Wat we doen

Oppervlakte optimaliseren

Juist bij hoogbouw in binnenstedelijk gebied is het essentieel om de vormfactor te optimaliseren.

De vormfactor geeft de verhouding aan tussen verkoopbare en onverkoopbare vierkante meters. Zo is de entreepartij van een gebouw niet verkoopbaar of verhuurbaar, evenmin als de technische ruimtes, de liftschachten en het trappenhuis.

Lees meer

RED+ is een kei in het maximaliseren van verhuurbaar oppervlak. Bijvoorbeeld door slim te kijken naar de constructie en door functies creatief te benaderen. Ook de hoogte van een gebouw speelt een rol: boven een bepaalde hoogte zijn extra liftschachten verplicht, terwijl de kosten hiervan niet altijd opwegen tegen de extra huurinkomsten. In een toren van 10.000 m2 kan het optimaliseren van de vormfactor tot aanzienlijk hoger rendement leiden. RED+ adviseert u hier graag over.

Op zoek naar een
samenwerkingspartner? 

Neem contact met ons op

Innovatieve woonconcepten

RED+ heeft ruim 15 jaar ervaring met innovatieve woonconcepten. Denk daarbij aan Friends-woningen, zorgwoningen en short stay-concepten. Het huisvesten van deze doelgroepen is ons op het lijf geschreven.

Friends-woningen

Veel jongeren willen in de stad wonen. Ze zijn net afgestudeerd, hebben een baan en zijn op zoek naar betaalbare woonruimte. Maar door de prijsstijgingen op de huizenmarkt kunnen zij onmogelijk zelfstandige woonruimte vinden. De oplossing? Friends-woningen, waarbij vrienden samen woonruimte delen. Dit woonconcept is geïnspireerd op de populaire serie Friends.

Friends-woningen zijn een vorm van co-housing. Dit is een woonvorm waarbij bewoners een aantal voorzieningen delen. Bijvoorbeeld een woonkamer, een washok of een gemeenschappelijke tuin. Bij Friends-woningen hebben de bewoners een eigen slaapkamer en soms ook eigen sanitair. Ze delen woonkamer, keuken, balkon en berging.

Friends-woningen zijn voorbereid op de toekomst. Als de markt verandert, zijn ze geschikt als gezinswoning, kangoeroe-woning, studentenwoning of seniorenwoning.

RED+ kan u adviseren over doelgroep, huur, contractvormen.
Bouwen doen we voor de eindgebruiker, niet voor onszelf. Het is daarmee van belang dat je vanaf het SO, VO en DO de behoefte van de eigentijdse eindgebruiker in de totale ontwikkeling meeneemt. RED+ heeft ruim 15 jaar ervaring in complexe huisvestingsvraagstukken. Daarmee adviseren wij u als investeerder, ontwikkelaars of grond eigenaar waardoor het rendement op het gebouw optimaal ingezet wordt.

Zorgwoningen

Langer zelfstandig wonen is tegenwoordig de absolute trend. De vraag naar woningen voor ouderen en voor zorgbehoevende is nu al veel groter dan het aanbod en dat zal de komende decennia niet veranderen. De Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur geeft al geruime tijd aan dat er op korte termijn nieuwe woon-/zorgconcepten moeten worden gerealiseerd. Hoe dienen deze nieuwe woon-/zorgconcepten te worden opgenomen in een bestemmingsplan? Valt een woon-/zorgcomplex onder bestemming “wonen” of “maatschappelijk”. RED+ zorgt voor de juiste definitie in het bestemmingsplan waardoor uw rendement optimaal bediend wordt.

Short stay-concepten

RED+ heeft ruim 15 jaar ervaring met short stay-concepten en de corporate housing-wereld. Denk daarbij aan tijdelijke woonruimte voor expats, topsporters en (buitenlandse) studenten, maar ook aan tijdelijke woonruimte bij echtscheidingen. RED+ heeft momenteel ruim 30.000 m2 aan short stay-woningen in ontwikkeling.

Tien jaar geleden stond het concept van short stay serviced apartments nog in de kinderschoenen. Nu is het turn-key opleveren van woonruimte sterk in opkomst. Bij turn-key oplevering is een woning klaar voor gebruik. De mogelijkheden voor extra services zijn eindeloos: van stoffering en meubilering tot het verzorgen van een internet- en tv-aansluiting. Op verzoek regelt onze short stay-afdeling zelfs badtextiel en keukeninventaris.

RED+ kan u verder ontzorgen door u ook het beheer van uw woningen uit handen te nemen. Denk daarbij aan de wekelijkse schoonmaak, linnenwissel enzovoort. U hoeft dan geen derden in te schakelen om uw short stay-vastgoedvoorraad op professionele wijze te laten beheren.

Bent u als belegger geïnteresseerd in short stay housing? Ook dan kan RED+ u van dienst zijn. Bijvoorbeeld bij het kopen van beleggingspanden of bij nieuwbouw. Wij kennen de woningmarkt in de Randstad en weten precies waar de kansen liggen. Wilt u meer weten over beleggen in vastgoed? Of wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Verhuur + beheer

Verhuur

Objecten waarvoor wij het vastgoedmanagement organiseren:
woningen sociale sector (gereguleerd), woningen vrije sector (geliberaliseerd), studentenkamers (complete complexen), friends- en SoHo woningen.

Ons deskundige team verzorgt de verhuurbemiddeling van kale, gestoffeerde en gemeubileerde, turn-key opgeleverde woningen en houdt zich o.a. bezig met huurprijsadvisering, contractenbeheer, in-de-plaatsstellingen en huurprijsherzieningen.

Beheer

Beheer is een verzamelbegrip. Hierbinnen maken wij onderscheid tussen eigenaarbeheer, facilitair beheer en programmabeheer. Binnen ons team voeren wij het eigenaarbeheer uit met o.a. het groot onderhoud. Het facilitair beheer voeren wij als gebruikersbeheer uit. Daarbij kan gedacht worden aan schoonmaak, klein onderhoud en het houden van toezicht. Binnen het programmabeheer stellen we het inhoudelijke concept en/of de samenwerkingsvisie op en bewaken deze.

Neem contact op
innovatieve woonconcepten
duurzaam bouwen

Wat we doen

Duurzaam bouwen

RED+ streeft bij al haar projecten naar het hoogst haalbare op het gebied van duurzaamheid. Bij onze projecten zetten wij dan ook grootscheeps in op duurzame energie en proberen wij zo klimaatneutraal mogelijk te bouwen.

Andere aandachtspunten zijn afvalmanagement, energie- en waterbesparing en het gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Lees meer

Circulair bouwen is een van onze speerpunten. Hierbij worden bestaande materialen zo veel mogelijk hergebruikt. Als dat niet mogelijk is, kiest RED+ waar mogelijk voor materialen die demontabel en remontabel zijn en die in de toekomst dus kunnen worden hergebruikt. RED+ is geïnteresseerd in leveranciers die hun producten aanbieden volgens een leaseconstructie. Hierbij neemt de consument niet het product af (lamp), maar een dienst (licht). De producent blijft eigenaar van het product en blijft verantwoordelijk voor een goede werking. Op al deze manieren probeert RED+ waardevernietiging te minimaliseren en te zorgen voor een lagere milieubelasting.

Efficiënter gebruik van beschikbare grondstoffen en materialen levert niet alleen een milieubesparing, maar ook een kostenbesparing op. Daarnaast is de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG, de graadmeter voor de duurzaamheid van een gebouw) verplicht voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De MPG-eis kan per gemeente verschillen. RED+ helpt u met het optimaliseren van uw MPG-berekening. Zo komt u nooit voor ongewenste situaties te staan bij het indienen van een omgevingsvergunning.

RED+ beschikt over eigen bouwkostendeskundigen. Zij kunnen een eerste eenvoudige bouwcalculatie maken of een zeer complete bouwkostencalculatie verzorgen. We hebben zeer ruime ervaring in het berekenen van bouwkosten voor utiliteitsbouwwoningbouwciviele werken, industriebouwrenovatie en restauratie. Wij bieden dit aan als integraal onderdeel van onze diensten.

Gebiedsontwikkeling

Gebieds-
ontwikkeling


RED+ is naast de ontwikkeling van solitaire gebouwen ook ervaren in gebiedsontwikkelingen. Het met nieuwe concepten creëren van een nieuwe leef- en werkomgeving inclusief alle gebouwen passend binnen alle kaders is een vak en wij beheersen dit. We selecteren onze ontwerppartners met zorg en creëren met hun een optimale waarde voor gebiedseigenaren en hun gebruikers.
Voor gebiedsontwikkelingen trekken wij ook succesvol op in tenders welke door overheden en semi overheidsinstellingen worden geïnitieerd.

exploitatie en beheer

Exploitatie en beheer

RED+ is gespecialiseerd in exploitaties en beheer van verhuurbare woningen. Van het maken van zeer complexe stiko berekeningen, aansturen van het totale ontwerpteam (waarbij we continu de business case voor u bewaken) tot aan de servicekosten berekeningen toe. Het beheer wordt door ons gespecialiseerde team uitgevoerd waarbij u 24/7 kunt inloggen op ons systeem en uw stand van zaken op afstand kunt blijven monitoren.

fin en investment

Financiering en belegging

RED+ heeft een uitgebreid netwerk van beleggers en banken die met ons optrekken in vastgoedprojecten. Wanneer tijdens het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat u financieringsbehoefte heeft, dan kunnen wij u met hen in contact brengen.

Daarnaast hebben we een netwerk van beleggers en adviseurs die kunnen helpen met het vinden van die ene koper die bereid is de juiste prijs te betalen. Dit is maatwerk. Neem contact met ons op om vrijblijvend van gedachten te wisselen. Wij helpen u graag verder.

Op zoek naar een
samenwerkingspartner? 

Neem contact met ons op