banner werkwijze

Quickscan

Een quickscan maakt inzichtelijk of een locatie succesvol kan worden herontwikkeld. RED+ start altijd met een degelijke quickscan van de locatie en/of het gebied. Hoe kunt u het beste rendement behalen op uw grondpositie? Wat past het best bij uw ambitie? Wat past het beste bij de locatie? Transformatie of nieuwbouw? De quickscan helpt u bij het uitstippelen van de meest succesvolle koers voor het project.

Voor de quickscan bestuderen we structuurplannen, bestemmingsplannen en gebiedsvisies. We doen kadastraal onderzoek en een stukje marktonderzoek voor die specifieke locatie. We benaderen een locatie integraal, en kijken bijvoorbeeld ook naar eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

quick scan 1
quick scan 2

Onze quick scan bestaat uit de volgende componenten:

• Maken van een concept business case

• Maken van stichtingskostenoverzicht

• Technische beoordeling

• Indicatie bouwkosten

• Aandachtspunten en optimalisatiemogelijkheden

• Analyse van de kansen en risico’s

Op basis hiervan bepalen we samen met de opdrachtgever welke koers we het beste kunnen varen.

Wat we doen

Projectontwikkeling

Aansluitend op de quickscan kunt u ons inschakelen als gedelegeerd ontwikkelaar of samenwerkingspartner. Wij kunnen de totale ontwikkeling voor u uitvoeren, van initiatief en voorbereiding tot uitvoering en oplevering.

Tijdens de ontwikkelfase bouwt RED+ de financiële business case, inclusief alle technische, commerciële, juridische, fiscale en procedurele aspecten. We spreken met stakeholders, zoals omwonenden, grondeigenaren en diverse gemeenteafdelingen (zoals stedenbouw, planeconomie en verkeer, zowel ambtelijk als bestuurlijk). We begeleiden het gehele traject van principeverzoek tot en met de onherroepelijke omgevingsvergunning. Desgewenst sturen we de onderzoeksbureaus, stedenbouwkundigen en architecten. Bovendien kunnen we in deze fase al contact leggen met beleggers die het eindproduct willen afnemen.

We stellen het ontwerpteam voor u samen, organiseren de SO-, VO-, DO- en de RO-fase, verzorgen alle bouwkostencalculaties en doen de SO-raming tot aan een werkbegroting op uitvoeringsniveau. Samen met u selecteren we het bouwbedrijf. Aansluitend organiseren wij sloop, sanering, bouwrijp maken (inclusief de benodigde infrastructuur), bouw en woonrijp maken. Tijdens het gehele ontwikkelproces bewaken we zorgvuldig de wensen en uitgangspunten van de opdrachtgever.

projectontwikkeling

Op zoek naar een
samenwerkingspartner? 

Neem contact met ons op